Zingen is het leven liefhebben

Zingen is voor mij het leven zelf: soms vol passie en verlangen, soms vol mededogen en verdriet, dan weer heftige emotie of juist stille tederheid. Zingen is voor mij het uiten van de verhevenheid van Bachs Matthäus Passion, de Messiah van Händel of de Schöpfung van Haydn, de innigheid van Brahms Wiegenlied en de bittere teleurstelling van Surabaya Johnny van Kurt Weill. Met mijn zingen wil ik de ziel raken van de luisteraar. Zingen is voor mij het leven liefhebben. En die liefde deel ik graag met anderen.


 

 

 

.